Lotura interesgarriak

Lotura orokorrak

Europar Batasuna: http://europa.eu/index_es.htm

Batzorde Europarra: http://ec.europa.eu/index_es.htm

Europako Parlamentua: http://www.europarl.europa.eu/portal/es

Europar Batasunaren Kontseilua: http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=es

Europar Batasunaren Justizia Auzitegia: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Europako Banku Zentrala: http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html

EB-aren Kontu Auzitegia: http://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx

Kanpo-Ekintzaren Zerbitzu Europarra: http://eeas.europa.eu/index_es.htm

Erregioen Komitea: http://cor.europa.eu/es/Pages/home.aspx

Europako Ekonomia eta Gizarte Komitea: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home

Europako Arartekoa: http://www.ombudsman.europa.eu/home/es/default.htm

Pertsonalaren Aukeraketarako Bulego Europarra: http://europa.eu/epso/index_es.htm

Irakaskuntza eremuko loturak

Hezkutzaren, ikus-entzunezkoen eta kulturaren Agentzia exekutiboa: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Hezkuntza Programa Europearren Organismo Autonomoa: http://www.oapee.es/oapee/inicio.html

PLOTEUS. Formakuntza eta kualifikazio aukeren Atari Europarra: http://ec.europa.eu/ploteus/es/home

ENIC/NARIC. Portal Europeo para el reconocimiento de cualificaciones academicas y profesionales: http://www.enic-naric.net/

Etwinning. Eskola zentru europarren komunitatea: http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm

Gazteriaren Atari Europarra: http://europa.eu/youth/es

Beste lotura batzuk

EURES. Lan mugikortasunaren Atari Europarra: https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

SOLVIT. Arazoak konpontzeko zerbitzua EBan: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm